DEEKON

ผลิตภัณฑ์ deekon

  • เสื้อผ้า

  • กันกระสุน

  • หมวกกันน็อก

  • รองเท้า

  • อุปกรณ์ทางยุทธวิธี

  • ป้องกันการจลาจล

  • วัตถุดิบ

  • accesorries

วีดีโอ

บริษัท
บทนำ

DEEKON กรุ๊ปเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงการออกแบบ, การผลิต, และการขายในการทหารและตำรวจอุปกรณ์อุตสาหกรรมในประเทศจีน.

โรงงานของเราผลิตผ้า, เครื่องแบบ, รองเท้า, ผลิตภัณฑ์กระสุน, อุปกรณ์ทางยุทธวิธี, และผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง.

5 โรงงาน, 3000 แรงงาน, และ 200 R, DEEKON กลุ่มการรักษา .....

ดูเพิ่มเติม